Стипендии на швейцарската програма за превод „Looren“

16/01/2014

Швейцарската програма за насърчаване на превода „Looren“, със съдействието на фондация „Pro Helvetia“ и фондацията „S.Fisher” отпускат стипендии за 2014 г. за превод на швейцарска литература.

За 2014 година се предвижда отпускане на четири стипендии за преводачи „Лорен” и на една стипендия на името на писателя Карл Холенщайн.

Кандидатите следва да са професионални преводачи, които работят върху превода на творби на швейцарски автори на албански, български, македонски или румънски език. Изходният език на превежданото произведение да е от четирите официални езика в Швейцария - немски, френски, италиански и реторомански.

Всяка от стипендиите е на стойност 4, 000 швейцарски франка и включва едномесечен престой в преводаческата къща „Looren“ с покрити пътни разходи.

Кандидатите трябва да изпратят в електронен вид на адреса на Looren

Translation House Looren

Looren 1

CH-8342 Wernetshausen

Tel. +41 (0)43 843 12 43

Fax +41 (0)43 843 12 44

info@looren.net

следните документи

•    кратка автобиография, проследяваща професионалния път на кандидата

•    списък с публикации

•    описание на преводаческия проект

•    издателски договор и лицензионно споразумение

•    десет страници от ръкописния превод в pdf формат (без името на преводача)

•    копие със съответстващите страници от изходния текст.

 Езикът на кореспонденцията да е немски, френски или италиански, а изискваните документи трябва да бъдат прикачени в отделни файлове.

Срок за кандидатстване: 31 януари 2014 г.

Журито следва да направи свои избор до 31 март 2014 г.

За повече информация:

http://www.looren.net/10-0-Uebersetzungsstipendien.html http://www.looren.net/files/looren_stipendien_2014_dt.pdf