Международен младежки поход

Асоциация на българските градове и региони бе член на организационния комитет на 2-ия международен младежки поход по суша и вода. Той се осъществи от инициативен и организационен комитет с председател г-н Добри Беливанов – кмет на Община Хасково. Поводът бе 140-та годишнина от Шипченската епопея. В организационния комитет, освен АБГР, участваха и представители на Българската Православна църква и Ордена „Александър Невски“ от руска страна. Повече от 50 младежи от България и Русия участваха в похода от 14 август до 04 септември. Децата бяха на местата на боевете по време на войната (1877 – 1878), като всеки ден бяха в различни населени места, където ги посрещаха кметовете и се срещаха и запознаваха със свои връстници. Част от маршрута се измина с каяци по реки, чзовири и езера. Вėчерите се лагеруваше на открито, съчетано с различни занимания. АБГР съдейства с организацията на посрещането в общините по маршрута на прехода.

Основната цел на похода бе да предостави възможност за общуване „лице в лице“ между младежите, да изгради взаимно уважение, отборен дух, физическа издържливост и твърдост на характера, както и да възпита грижовно отношение към околната среда.

*Програма

Екип АБГР