Към общините „отличници“ по ОП „Региони в растеж“ - допълнителни европари

Към общините „отличници“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще бъдат преразпределени средства от инвестиционните програми на по-бавните в изпълнението на финансирани от нея проекти местни власти. За това предупреди днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при участието си в дискусионен форум, организиран от Националното сдружение на общините в Република България.

Министърът съобщи, че към момента заради бързото изпълнение на договорите шест общини са постигнали заложените междинни индикатори по програмата, а други 13 общини имат възможност да постигнат заложената етапна цел.

Сред „отличниците“ са общините Бургас, Хасково, Казанлък, Кюстендил, Димитровград, Свищов, Габрово, Панагюрище и други. Той предупреди, обаче, че 20 общини са в риск, защото са с нулево изпълнение към момента. По тази причина Николай Нанков призова местните власти за максимална мобилизация за изпълнение на проектите и разплащане на средствата по тях. Пред представителите на местните власти министърът изрази убедеността си, че забавеното изпълнение е по обективни причини, но предупреди, че това ще доведе до редуциране на инвестиционните им програми. Регионалният министър посочи, че със сдружението е договорено срокът за отчитане на междинните индикатори по програмата от страна на общините да бъде краят на м. септември т.г. Той подчерта, че финансовият ресурс няма да бъде загубен на национално ниво и ще остане в рамките на оперативната програма, но ще бъде разпределен към общините, които са успели да изпълнят заложените индикатори. Средствата ще се използват за еднотипни дейности, каза той и обясни, че ако една община закъснее с изпълнението на процедурата за образователна инфраструктура, например, предвиденият ресурс ще бъдат насочен към други общини, но за същия тип проекти.

Министър Нанков съобщи още, че към момента са догорени 72 % от общия бюджет на оперативната програма в размер на 3 млрд. лв. 1,180 млрд. лв. от този ресурс вече е насочен вече към общините. До средата на годината очакваме да бъдат договорени всички средства по програмата на 100 %, обяви министърът. Той обясни, че за да се постигне тази цел и ОП „Региони в растеж“ да стане първата с изцяло договорени средства, предстои да бъдат обявени още три процедури – втора фаза на процедурата за енергийна ефективност в периферните райони, за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания и за развитие на регионален туризъм, която към момента е в забава, но се цели да бъде обявена в средата на годината. В момента се изпълняват 401 договора с общини и това са инвестиции в модернизация на градския транспорт, в подобряване на градската среда, енергийна ефективност, обновяване на образователната, социалната и пътната инфраструктура, информира още Николай Нанков. Важно е проектите да бъдат изпълнени качествено, в интерес на хората, защото ключовият бенефициент от гледна точка на ползване на резултатите от тях са жителите на общините, подчерта той.

По отношение на ВиК услугите министър Нанков коментира, че е бъде оставен прагът на социална поносимост и уязвимите групи, според методиката за социално подпомагане, ще бъдат дотирани. Той обясни, че социално уязвимите потребители ще могат да ползват до 1,5 куб. м вода на месец безплатно. Ще бъде създаден специален фонд, средствата за който ще се генерират от таксите на операторите и ще се изразходват за ВиК проекти от държавата.

По отношение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради регионалният министър посочи, че има бъдеще и трябва да продължи, но с по-строг контрол, включително и от страна на ДНСК.