ГИС Ден 2018

На 14 ноември ръководството на АБГР участва в отбелязването на ГИС Ден (Ден на Географската инфорнационна система). Тази година той бе посветен на  LBS – Location Based Services. Това са геоинформационни услуги, които стават все по-достъпни и все по-широко разпространени в световен мащаб, а гиганти като Google и Microsoft правят всяка точка от света все по-достижима и познаваема.

Световният ГИС Ден се провежда вече 5та поредна година от ГИС Алианс. Сдружението е организация, посветена на географските информационни системи. Членовете му работят за улесняване и подпомагане на процеса по развитие и въвеждане на ГИС-технологиите в България, вклщчително и създаването на условия за образователни програми по тях.

Денят се провежда в седмицата на National Geografhic. На конференцията взеха участие професионалисти от цял свят, които представиха визията си за развитие на сектора.

*Програма