XIII Национална конференция „Интелигентни градове и региони“

Интегрирано енергийно управление и развитие, биоикономика, сгради с почти нулево енергийно потребление

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организира XIII Национална конференция „Интелигентни градове и региони – интегрирано енергийно управление и развитие, биоикономика, сгради с почти нулево енергийно потребление“, която се състоя на 4 декември 2018 г.,София Хотел Балкан, София.

Целта на конференцията бе да насочи вниманието на националните институции, общините, бизнеса и обществеността към актуални теми в областта на интегрираното енергийно управление и развитие, интелигентните градове с „умни“ сгради с близко до нулевото енергийно потребление и  чист въздух, както и интелигентните региони, оползотворяващи био-отпадъци за производство на биогорива, биоенергия и биопродукти.

За девета поредна година в рамките на конференцията се проведе тържествената  церемония по награждаване на победителите в Българската ВЕИ лига – категории „Биомаса“ и „Слънчева енергия“, които се състезават със своите постижения и в Европейската Шампионска лига по възобновяеми енергии.

Форматът на конференцията бе динамичен, дискусионно-интерактивен, наситен с  множество демонстрации на резултати от реализираните проекти на участващите организации.

На деловия коктейл се установиха контакти и партньорства между общини, фирми и организации, работещи в сферата на енергийната ефективност, сградите с близко до нулевото енергийно потребление,децентрализираната енергетика и енергия от отпадъци.

Екип АБГР