Конференция: Община Лесичово

На 11-12 декември, с двудневна заключителна конференция община Лесичово отбеляза края на проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление“.  Проекта се реализира с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014-2020 година, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС.

Приветствие към участниците в конференцията поднесоха главният секретар на МТСП Ангел Петров и кметът на община Лесичово Серьожа Лазаров. От името на областния управител г-н Стефан Мирев поздрав към участниците отправи  главният секретар на Областна администрация Светлан Карталов.

Участие в конференцията взеха и представителите на АБГР г-н Ергин Емин и г-н Евтим Евтимов. Денят започна с посещение на гостите на новооткрития „Център за социални инициативи и иновации" в с. Калугерово. 

В рамките на конференцията бяха представени постигнатите резултати от процеса на проучване, трансфер и внедряване на две социални практики от община Неапол в условията на община Лесичово: „Център за социални инициативи и иновации" и „Планиране и реализиране на социални и здравни политики". Проведоха се дискусии, насочени към възможностите за включване на местните власти и доставчиците на социални услуги в прилагането на двете социални практики на територията на област Пазарджик и страната. На срещата, освен с проекта, на гостите бе представена информация за „Развитие на социалната политика на община Лесичово и перспективи за нейното развитие“.

От името на Национална мрежа за децата Людмил Спасов представи „Добри практики и социални иновации в работата на НМД“. Освен поздравителен адрес Националният алианс за социална отговорност представиха добри международни практики и опит за професионално ориентиране и подкрепа на младежи с ментални проблеми.

Вторият ден гостите бяха запознати с иновативни социални услуги, които са пилотни за България.  Виктория Баяндурян запозна присъстващите с услугата Център за социална рехабилитация и интеграция на деца в конфликт със закона. Във форума участие взе и Мария Чешмеджиева, която представи Кризисен център за лица и деца жертви на насилие, както и другата иновативна услуга  ЦСРИ за правонарушители.

екип АБГР