Проект „По-близка Европа“

 Откриващото събитие по проект „По-близка Европа“ - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“, се проведе онлайн на 21.04.2021г.

В събитието взеха участие г-жа Корнелия Маринова – кмет на община Ловеч, г-н Ергин Емин – председател на Асоциацията на българските градове и региони (АБГР), както и екипът на бенефициента по проекта – сдружение „Асоциация за социална отговорност и  развитие чрез иновации“ (АСОРИ) – в лицето на г-жа Амалия Аббас – председател на сдружението, г-жа Цвета Димитрова – програмен директор на АСОРИ, г-жа Ралица Маринова – координатор на проекта и г-жа Калина Ганева – социолог от сдужение АСОРИ.
Модераторът, г-жа Цвета Димитрова, представи накратко политиката по сближаване на ЕС (Кохезионна политика), както и дейността по проекта, свързана с финансиране на граждански инициативи в общината. Тя определи Община Ловеч като бързо развиваща се и модерна община.
Представяне на всички дейности проекта направи г-жа Ралица Маринова, а детайли, относно планираните социологически проучвания, включващи картографиране на местните предизвикателства в община Ловеч бяха част от презентацията на г-жа Калина Ганева.
Проектът „ По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“, който цели да насърчи и подкрепи участието на гражданите в политиката на сближаване на ЕС, предвижда изграждането на онлайн платформата LovechLab Open Space Platform, която ще представлява своеобразен инструмент за открити иновации, подкрепящ активното гражданско участие и способстващ за обмен на обществени мнения, предложения, инициативи и подходи за ефективното прилагане на Кохезионната политика.
Платформата и нейните функционалности бяха представени от г-жа Амалия Аббас, председател на сдружение АСОРИ и експерт дигитални медии.
Г-н Емин представи идеята за провеждането на заключителното събитие --  мащабна национална конференция под надслов „По-близка Европа“, предвиждаща участието на редица национални представени асоциации и сдружения на общините в България.
В своето приветствено слово г-жа Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч, припомни, че е взето съгласието на Общинския съвет и той е подкрепил проекта с пълно единодушие. След това тя сподели:
„Община Ловеч има богати традиции в работата с различните оперативни програми, като  в програмния период 2014 – 2020 имаме над 20 подписани договори и договорени над  25 млн. лв., които са инвестирани в града.“
 
Целият запис от събитието можете да видите тук.
 
Детайлен график на презентациите и официалните изказвания:
 
00:00:00 Откриване – Цвета Димитрова, Програмен директор АСОРИ, модератор;
00:03:27 Приветствени слова – г-жа Корнелия Маринова – Кмет на Община Ловеч;
00:11:36 Представяне на Асоциация на българските градове и региони /АБГР/ - г-н Ергин Емин – Председател, АБГР;
00:17:30 Представяне на Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации /АСОРИ/ – Амалия Аббас – Председател на сдружение АСОРИ и Експерт Дигитални Медии;
00:19:50 Представяне на Политиката по Сближаване на ЕС (Кохезионна Политика) – Цвета Димитрова, Програмен директор, АСОРИ;
28:28 Представяне на проект „По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“  – Ралица Маринова, Ръководител проект, АСОРИ;
37:15 Картографиране на местните предизвикателства – провеждане на анкетно проучване и фокус групи – Калина Ганева, Социолог, АСОРИ;
42:00 Отворена платформа за граждански инициативи - Lovech Lab Open Space Platform - Амалия Аббас, Председател на сдружение АСОРИ и Експерт Дигитални Медии;
57:00 Финансиране на граждански инициативи - Цвета Димитрова, Програмен директор АСОРИ;
01:08:35 Национална конференция „По-близка Европа“ - г-н Ергин Емин, Експерт регионални политики;
1:16:22 Въпроси и коментари от г-жа Корнелия Маринова и г-жа Цвета Димитрова