Инициативата три морета

 На 26 февруари в хотел София Балкан, Управителният съвет на АБГР, заедно с Министерството на външните работи на Естония беше част от конференцията „Инициативата три морета: свързаност, конкурентноспособност и сигурност“.

Целта на събитието е да се представят и обсъдят приоритетите на естонското председателство на формата , да се обсъди определянето на българските приоритети в така определения дневен ред, както и бъдещето и добавената стойност на инициативата.Лектори бяха : Райнер Сакс, генерален секретар на Министерството на външните работи на Естония, Вероника Орбецова, съветник по външната политика на президента на Р. България, Милен Люцканов, заместник – министър на външните работи на Р. България, и проф. Румен Кънчев експерт по отбрана и геополитика на EASC.

Инициативата „Три морета“ събира 12 държави – членки от региона на Адриатическо, Балтийско и Черно море, и се стреми към ускорено развитие на региона чрез засилване на транспортната, енергийната и цифровата връзка. Инициативата достига все по -ясни параметри за своето функциониране, приоритети и механизми за сътрудничество, при което има потенциал за осезаеми ползи за своите страни членки, сред които е и България.                   

  Екип АБГР