Асоциацията на градовете и регионите с културно–историческо наследство във Франция консултира българската структура

По инициатива на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов старата столица бе домакин на работна среща между Асоциацията на градовете и регионите с културно –историческо наследство във Франция и българската асоциация на историческите градове.

Родната структура бе представена от експерти от градовете Елена, Горна Оряховица, Дряново, Трявна.

От френска страна участваха експерти от Асоциацията на градовете и регионите с културно –историческо наследство във Франция, както и специалисти от побратименият на Велико Търново град Байон .Асоциацията във Франция наброява над 200 общини, през последната година към нея са се присъединили още 20 общини.

„Само преди ден бе приет Закон за промяна на Закона за културното наследство, по предложение на НСОРБ. Обособени са 6 центъра под ръководството на Министерство на културата. Те ще съдействат и способстват за по-кратки процедури по опазване на паметниците на културата. Промяната на закона ще помогне чрез тези регионални структури на Министерство на културата да се работи по-оперативно и по-резултатно. Имаме позитивен опит от периода, в който такава структура съществуваше”, заяви Даниел Панов.

Марко Арнд: "Присъдите за корупция са голяма рядкост"

„Една страна може да бъде управлявана с добри чиновници и лоши закони, но не и обратното” - тази мисъл на Бисмарк цитира ръководителят на фондация „Конрад Аденауер“ Марко Арнд, обобщавайки впечатленията си от България.

Автор:Николай Цеков, Дойче Веле

 

Д-р Марко Арнд приключи петгодишния си мандат в България. Ето какво заяви заминаващия си от България ръководител на бюрото на фондацията на Христиандемокатическия съюз „Конрад Аденауер“, пред *Николай Цеков в интервю за Дойче веле.

В какво управлението на коалиционното правителство на Бойко Борисов успя и къде то се провали?
За равносметка на постигнатото, според мен, е още рано да се говори, тъй като правителството, в настоящия му състав, е на власт едва от около година и половина. Но отсега се вижда, че то има много ясна западна ориентация, което само може да ни радва. България е фактор за стабилност в региона, особено на фона на случващото се между Русия и страните от Черноморския басейн. Освен това страната е стабилна във финансово и икономическо отношение, а също и по отношение на пазара на труда.

Това не е миграционна криза, а трансформация на Обединена Европа

Антоний Гълъбов

Миграционният натиск прави все по-видими рисковете пред политическия проект на Обединена Европа. Без съмнение, това е най-голямото предизвикателство, пред което се е изправяла европейската политическа система. От това как ще се промени ЕС, за да преодолее това предизвикателство, ще зависи и нашето бъдеще.

Това не е миграционна криза. Става въпрос за дълбок процес на трансформация, който няма да завърши с постигането на мир в Сирия. Отминалата 2015 година бе посветена на ролята на ЕС в световен мащаб. Миграцията към Европа е един от тези резултати – онова, което постигна ЕС, няма аналог в световен мащаб и няма нищо по-естествено от това стотици хиляди хора да се стремят към него.

България като партньор в ЕС и НАТО

Актуални предизвикателства и перспективи
Прощална проява за д-р Марко Арнд, който напуска страната след пет години като ръководител на бюрото на фондацията в София

/www.kas.de/bulgarien/

Под надслов „България като партньор в НАТО и ЕС – актуални предизвикателства и перспективи“ на 22 февруари в София се състоя последната проява на бюрото на фондацията в София при досегашния ръководител д-р Марко Арнд, който напуска страна след петгодишна дейност, за да заеме пост в централата в Германия. Негов приемник ще бъде Торстен Гайслер, доесега ръководител на правната програма за Югоизточна Европа на фондацията със седалище в Букурещ.

 

Регионалната реформа ще върне хората в управлението на страната

интервю на Пламен Иванов

Списание „Градове&Региони“, бр. 4

Г-н Зеленогорски, на последното общо събрание на АБГР бяхме преизбран за председател на УС. Как оценявате изминалия период и какви задачи си поставя Асоциацията от тук нататък ?
Преди всичко съм обнадежден от широката представителност на форума – участваха делегати от над 100 общини. Асоциацията разширява присъствието си сред местната власт и това е първата и най-важна оценка за нашата работа. В конкретен план делегатите дадоха своята положителна оценка за активната ни дейност през годината. За това говори не само наситения с форуми и прояви календар, а също така откриването на представителството ни в Брюксел, старта на списание „Градове и региони” и пилотния проект за мониторинг на състоянието на местното самоуправление у нас.
Оптимист съм за перспективата през периода 2012-2013 година. Във времето оставащо до изборите през идната година, вниманието на обществото ще се концентрира все повече към политиката и управлението на страната. А това е подходящ контекст да развиваме основната идея на Асоциацията за реформа в местната власт и установяването на второ ниво на местно самоуправление.

Харалан Александров: Европа на регионите – чрез активно гражданство

Интервю на Димитър Кирилов

Списание „Градове&Региони“, бр. 4

Харалан Александров е антрополог, преподавател в Нов български университет, с научни интереси в областта на социалната антропология, социалната политика и . Дипломната му работа е върху междуетническите връзки в районите със смесено население в България. Има докторска степен по антропология към Института по фолклор и антропология на БАН. Специализира в различни университети в Канада, Словакия, Великобритания, Унгария и Русия. С него разговаряме за проекта „Интеркултуралния диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България” на Гражданското сдружение „Европейска визия за етническа толерантност” (ЕВЕТ).

Децентрализацията: докъде стигнахме и какво предстои

Защо имитацията на реформа ни отдалечава от модерна Европa

Ергин Емин

Списание „Градове&Региони“, бр. 4

Изкушен съм още в самото начало да цитирам едно, струва ми се, много актуално определение за децентрализацията, изречено в Учредителното събрание през 1879 година от българския възрожденец и държавник Константин Стоилов. По време на дебатите за мястото на местното самоуправление в Търновската конституция той казва: „...Нашето отечество трябва да съставя едно цяло, но в същото време да гледаме, щото да оставим отделни центрове, които в миниатюрен вид да представляват цялото и на които Конституцията да гарантира самоуправлението.” Това е една не само прекрасна, но и модерна дефиниция. Защото представянето в „миниатюрен вид” през последните три десетилетия е ярко изразена тенденция в съвременна Европа, в която самоуправлението освен право на гражданите е и залог за ефективно управление, за ефикасна администрация.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

или как да поставим нещата на правилните места?

Александър Михайлов

Списание „Градове&Региони“, бр. 6

Децентрализацията е една от най-дискутираните теми на съвремието. Теорията и практиката непрекъснато се обновяват на основата на различни модели, подходи и стратегии. Всички те споделят разбирането за децентрализацията като процес на прехвърляне на правомощия и средства за тяхното осъществяване от централно на по-ниско ниво на управление, в случая с България към общините. Добре работещите държави се характеризират с децентрализация, основана на принципа на субсидиарността, т.е. решенията се вземат на възможно най-близко до хората ниво. По този начин, децентрализацията е процес на предоставяне на общините отговорността за осъществяването на услуги, при което те имат необходимите ресурси и възможност за самостоятелно вземане на решение.

Има две основни насоки, по които се развива процесът на децентрализация в България. Първата се характеризира с постоянно усъвършенстване на институционалната и правна рамка на местното самоуправление - това е една всекидневна борба за подобряване работата на институциите в полза на местното самоуправление и все повече средства да отиват за общините.

Регионални профили 2015

На 2 февруари експерти от Асоциация на българските градове и региони и Институт за местно и регионални развитие участваха активно в дискусията на организираната от Институт за пазарна икономика /И.П.И./ кръгла маса на тема: „Социален икономически поглед към регионалното развитие в България – 2015 година“. Целта на форума бе да се представят резултатите и съответно да се получи експертната обратна връзка по изследването по степента за развитие на областите в България - „Регионални профили: показатели за развитие 2015 година“ /www.regionalprofiles.bg/.

Традиционното издание на И.П.И. позволява сравнимост на резултатите и открояване на основните тенденции в социално-икономическото развитие на отделните области на страната. Експертите представиха мнението си, както по изводите от анализите, така и по идеите за развитие на тригодишното изследване в посока на по-задълбочен фокус на общинските икономики.

*Програма

Улица "Конрад Аденауер" в София осветена

Част от булевард „Янко Сакъзов“, където се намира бюрото на фондация „Конрад Аденауер“, в чест на Конрад Аденауер беше преименувана в улица „Конрад Аденауер“.
Преименуването беше инициирано от Прошко Прошков, общински съветник (РБ) в София. Решението на СОС за преименуването е било взето единодушно.

Преименуването беше обявено официално в рамките на малко тържество. Малко преди това бяха сменени табелките на улицата. Почетни гости бяха зам.-външният министър Христо Ангеличин и кметът на София Йорданка Фандъкова. Двамата изтъкнаха заслугите на Аденауер като голям европеец и благодариха за продължителната подкрепа на фондацията в България.