ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

или как да поставим нещата на правилните места?

Александър Михайлов

Списание „Градове&Региони“, бр. 6

Децентрализацията е една от най-дискутираните теми на съвремието. Теорията и практиката непрекъснато се обновяват на основата на различни модели, подходи и стратегии. Всички те споделят разбирането за децентрализацията като процес на прехвърляне на правомощия и средства за тяхното осъществяване от централно на по-ниско ниво на управление, в случая с България към общините. Добре работещите държави се характеризират с децентрализация, основана на принципа на субсидиарността, т.е. решенията се вземат на възможно най-близко до хората ниво. По този начин, децентрализацията е процес на предоставяне на общините отговорността за осъществяването на услуги, при което те имат необходимите ресурси и възможност за самостоятелно вземане на решение.

Има две основни насоки, по които се развива процесът на децентрализация в България. Първата се характеризира с постоянно усъвършенстване на институционалната и правна рамка на местното самоуправление - това е една всекидневна борба за подобряване работата на институциите в полза на местното самоуправление и все повече средства да отиват за общините.

Регионални профили 2015

На 2 февруари експерти от Асоциация на българските градове и региони и Институт за местно и регионални развитие участваха активно в дискусията на организираната от Институт за пазарна икономика /И.П.И./ кръгла маса на тема: „Социален икономически поглед към регионалното развитие в България – 2015 година“. Целта на форума бе да се представят резултатите и съответно да се получи експертната обратна връзка по изследването по степента за развитие на областите в България - „Регионални профили: показатели за развитие 2015 година“ /www.regionalprofiles.bg/.

Традиционното издание на И.П.И. позволява сравнимост на резултатите и открояване на основните тенденции в социално-икономическото развитие на отделните области на страната. Експертите представиха мнението си, както по изводите от анализите, така и по идеите за развитие на тригодишното изследване в посока на по-задълбочен фокус на общинските икономики.

*Програма

Улица "Конрад Аденауер" в София осветена

Част от булевард „Янко Сакъзов“, където се намира бюрото на фондация „Конрад Аденауер“, в чест на Конрад Аденауер беше преименувана в улица „Конрад Аденауер“.
Преименуването беше инициирано от Прошко Прошков, общински съветник (РБ) в София. Решението на СОС за преименуването е било взето единодушно.

Преименуването беше обявено официално в рамките на малко тържество. Малко преди това бяха сменени табелките на улицата. Почетни гости бяха зам.-външният министър Христо Ангеличин и кметът на София Йорданка Фандъкова. Двамата изтъкнаха заслугите на Аденауер като голям европеец и благодариха за продължителната подкрепа на фондацията в България.

"Индекс на местна почтеност" за общините през 2015-та

Бургас, София и веднага след тях Стара Загора са първите три града в класацията "Индекс на местната почтеност " за 2015 година. В дъното на класацията са Хасково, Варна, Видин и Кърджали. Мащабното изследване е първата по рода си годишната сравнителна класация, която е направена от асоциация "Прозрачност без граници". Средният индекс на почтеност в страната е 3,10. Бургас и София водят с 3,59, в Хасково индексът е 2,75, във Варна 2,83.
Асоциация "Прозрачност без граници" отбелязва Международния ден за борба с корупцията (9 декември), като представя Индекс на местната система за почтеност – 2015. Първият по рода си годишен индекс е факт след много искрени усилия, активна работа и ползотворни резултати през изтеклата година, заявяват от организацията "Варна диша", която е партньор по проекта за морската столица. Събитието се проведе в хотел "Шератон" в София. В проявата да се включиха представители на местната власт, областни управители, обществени посредници, представители на бизнеса, неправителствени организации, сред които и АБГР и Институт за местно и регионално развитие, редица националните медии.

В рамките на събитието бяха обсъдени добрите практики на местно ниво, които съвместното изследване е откроило и които могат станат основа за ползотворно сътрудничество в много български градове и региони през следващата година. Своя опит споделиха кметът на Бургас – Димитър Николов, на Добрич – Йордан Йорданов, зам.-кметът на София – Дончо Барбалов, представители на местните парламенти в Стара Загора и Пазарджик и други участници от общински администрации.

Индексът представя сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини – областни центрове в България. Когато функционират в синхрон с водещите стандарти за независимост, прозрачност и отчетност, те образуват стабилна Местна система за почтеност и са гарант за ефективно и почтено управление.

Владимир Кисьов: Повече общински съветници – най-важната цел за нас на местните избори

topnovini.bg

Владимир Кисьов е един от кандидатите за водач на листата на РБ в общинския съвет. По времето, когато Стефан Софиянски беше кмет на София, Кисьов беше председател на Столичния общински съвет. В момента оглавява групата на десните партии в местния парламент, като представител на СДС.
 
Какви са целите на групата на десните формации в общинския съвет? Ще успеете ли да съберете повече общински съветници на тези избори?
Самият факт, че се явяваме на избори дава ясен знак, че ще се борим за повече общински съветници. Това ще бъде най-важната цел за нас на местните избори. Надяваме се да спечелим повече отколкото сме имали до този момент, което ще означава, че за нас изборите са били успешни. Дори ще се борим за максимален брой общински съветници и по-активно участие в управлението на столицата.

6-ти семинар с КПУКИ и в София

На 06 юли Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер” и Столична библиотека проведе шестият от серията обучителни семинари по проект: „Дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/“, насочена към местното самоуправление и общинските администрации в България. Домакин на проявата беше община Софийска община.

Вр.и.д. председател на комисията Николай Николов разясни правното явление „конфликт на интереси“ и обърна внимание върху особените изисквания на Закона, както и задълженията, които същия закон възлага на кметовете, общинските съветници и другите служители на общините, попадащи в приложното му поле на територията на съответната община.

Приложното поле на Закона за конфликт на интереси се разпростира върху законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и местното самоуправление и има действие спрямо всички лица, които са еднолични органи, членове на колегиални органи, служители в администрацията или са назначени на ръководни органи на изпълнителната власт. Г-н Паскал Бояджийски – член на КПУКИ, наблегна и на работата на сформираните първа комисия към СОС.

Прозрачност, почтеност и равнопоставеност на влиянието върху политиката

30 СТАНДАРТА ЗА ИЗСВЕТЛЯВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР представи на 23 юни, Асоциация „Прозрачност без граници“ (Transparency International), в рамките на конференция за лобистките практики и начините за овладяването им. Участие в дискусията взеха представители на АБГР, ИМРР, Гражданско сдружение „ЕВЕТ“, водещи политолози и социолози в България, както и представители на бизнес организации, Народното събрание на Република България и други институции. Специален гост и лектор на събитието беше г-жа Хелън Турек от Международния секретариат на Transparency International.
През последните петнадесет години дебатът за изсветляване на неправомерното влияние върху публичните политики в България нееднократно е попадал във фокуса на политическия и обществен дневен ред.
До настоящия момент са разработени пет законопроекта за уреждане на лобистката дейност, но нито един от тях не отговаря задоволително на водещите стандарти за прозрачност, почтеност и равенство на достъпа, нито получава политическа подкрепа.

Д-р Хелге Йоргенс: „Политическият консенсус и подкрепата на гражданското общество са решаващи за успеха на промените в енергийната политика“

Как изглежда енергийната политика на Германия? Какви са целите на германския енергиен преход и успешен ли е той? Може ли и трябва ли България да изкопира този модел?

На тези и още много други въпроси отговори д-р Хелге Йоргенс, водещ немски експерт в областта на енергетиката, изменението на климата и политиките по околна среда в публичната си лекция „Енергийният модел на Германия – възможност за България”, която се състоя  вчера в София.  Организатори на събитието са Посолството на Федерална Република Германия в София и Българското училище за политика “Димитър Паница”.
„Днес светът е поставен пред труден избор – все по-ожесточено да се конкурира за намаляващите природни ресурси или да търси нови енергийни източници, да продължава да нехае за планетата Земя или да се бори с климатичните промени.  Този избор, който всички ние правим не само като нации, но и като граждани, предопределя как ще живеят бъдещите поколения“, заяви при откриването на събитието д-р Ирина Алексиева, изпълнителен директор на Българското училище за политика „Димитър Паница“. Председателят на УС на БУП Саша Безуханова подчерта, че устойчивият нисковъглероден растеж е формулата, около която трябва не просто да търсим решения, но и да обясняваме на хората как тези политики променят живота им.

Н. Зеленогорски: Ще предложим създаването на агенция за изоставащите региони

Investor.bg

За законодателните промени в сферата на строителството, децентрализацията на общините и развитието на регионите разговаряме с Найден Зеленогорски, председател на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Найден Зеленогорски е съпредседател на Парламентарната група на Реформатоския блок и заместник-председател на "Движение България на гражданите". Завършил е икономика в Университета по национално и световно стопанство в София. Специализирал е „Мениджмънт и маркетинг" в Ротердам, Холандия.

В периода между 1992 и 1997 г. е генерален директор на "Български пощи" – Плевен. Народен представител в 39 Народно събрание и член на постоянните комисии по “Икономическа политика” и “Бюджет, финанси и финансов контрол”.

Кмет на община Плевен от 1999 до 2011 г. В периода от 2001 до 2011 г. е член на българските делегации в Съвета на Европа в Страсбург и Комитета на регионите в Брюксел. Председател е на Асоциацията на българските градове и региони.

Научен форум

„Регионите в растеж на България: проблеми и иновативни подходи в обучението на специалисти“

На 4 и 5 юни 2015 г., изпълнителният директор на АБГР Ергин Емин взе участие в инициирания от катедрата по „Регионално развитие” съвместно с катедрата по „Мениджмънт и маркетинг” при Аграрен университет – Пловдив  научен форум „Регионите в растеж на България: проблеми и иновативни подходи в обучението на специалисти”. Научният форум е посветен на 70-годишния юбилей от създаването на Аграрния университет – Пловдив.

Домакин на форума беше община Смолян. Форумът се проведе под патронажа на Ректора на Аграрен университет – Пловдив професор дн Димитър Греков. Събитието беше  открито от заместник-кмета Марин Захариев и заместник- областния управител Зарко Маринов. Модератори на дискусиите бяха професор д-р Нели Бенчева и професор д-р Нено Димов. Преподавателите  от двете катедри представиха доклади, свързани с политиките, целите и приоритетите за регионалното развитие, както и възможностите за развитие на селските  райони в България.