Обучение и дискусия по прилагането на Закона за обществените поръчки

Във Видин се състоя семинар с участието на кметове, съветници и общинари от Северозападния регион
 

На 4 и 5  октомври в х-л „Ровно“, гр. Видин Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер” проведе семинар – обучение на тема „Закон за обществени поръчки. Практика по прилагане. Нарушения. Казуси.“ Лектори бяха изтъкнати специалисти в тази материя от Комисията за защита на конкуренцията.

Семинарът бе открит от кмета на Видин г-н Герго Гергов. Той отбеляза, че за него е чест, в качеството си на заместник-председател на Асоциацията на дунавските общини и на кмет на община Видин да приветства всички участници в семинара. Ораторът отправи благодарности също така към  Асоциация на българските градове и региони и Фондация „Конрад Аденауер“ за това,  че са избрали именно община Видин за домакин на толкова полезно за българските общини обучение.
Герго Гергов посочи, че обучението върху Закона за обществените поръчки, е изключително полезно за хората, които работят в общинските администрации в Северозападния регион.

Присъстващите към участниците в семинари отправи и Найден Зеленогорски, председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските градове и региони. Той изрази надеждата, че всеки един от участниците по време на дискусиите ще открие отговорите на важни въпроси.

Най-често срещаните нарушения при откриване и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и нарушения в процедурите за възлагане, свързани с определяне на незаконосъобразен състав на комисията за провеждането им бяха сред акцентите, коментирани по време на обучителния семинар.

Кръгла маса: „ЕС – фондовете 2014 - 2020“

На 11 октомври представители – членове на ръководството и експерти от Асоциация на българските градове и региони, взеха участие на кръгла маса: „ЕС фондовете – национално ефективни? Споразумение за партньорство България – Европейска комисия 2014 – 2020.“

            Форумът бе организиран от евродепутата Ивайло Калфин и групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, с любезното съдействие на института за икономика и международни отношения и Фондация „Солидарно общество“.

            Презентациите бяха основно върху влиянието на структурните и кохезионния фондове върху българската икономика. По линията на политиката на сближаване през настоящия период страната ни имаше на разположение малко под 7 млрд. евро. През следващите седем години сумата ще е малко по-голяма. Кохезионната политика на ЕС се е отразила положително върху икономическото развитие на България. Данните сочат, че към края на 2012 г. Ефектът върху брутния вътрешен продукт възлиза на 3%. Положителният принос на европейското финансиране от настоящия период ще се запази и след 2013 г., като към края на 2020 г. се очаква реалният БВП да бъде с 11,6% по-висок, отколкото би бил без инвестиции от фондовете.

            Нетното въздействие на Структурните инструменти за периода 2009–2012 г. върху други макроикономически индикатори е следното:

След 50 години Българите ще са спомен

Основен фактор за демографската катастрофа е регионализмът

Политици и анализатори се сетиха в последните години да говорят за демографията. Експертите по темата обаче отдавна бием камбаната за този изключително важен проблем. Всички са чували максимата, че пред фактите и боговете мълчат. Да видим какви са данните, които стряскат всички. България, както е известно, е на едно от първите места по всички негативни показатели - смъртност, отрицателен прираст, застаряване, болести, престъпност, корупция, безработица, изтичане на мозъци, бедност, неграмотност и т.н. По положителните показатели е на последните места - по раждаемост, по икономически растеж, стандарт на живота, удовлетвореност, трудова заетост, иновации, социални дейности, здравеопазване и т.н. Оказа се, че по демографски срив от всичките 230 държави в света България е на първо място. Отрицателният прираст, като разлика между раждаемост и смъртност, заедно с отрицателното салдо на миграцията имат най-високата стойност в света по актуални
данни от сайта на ЦРУ- минус 7,96 промила (‰ - 1:1000).
Ежегодно от страната ни емигрират
3,1‰ (около 22 000 души) от населението, и това са главно умни и способни млади хора, които безвъзвратно изнасят зад граница българския генофонд. Българският етнос намалява драстично за сметка на увеличаването на други, чийто майчин език не е българският. Факт - това важи за повече от половината първолаци у нас. Не може да не тревожи констатацията, че България се циганизира и турцизира както в чисто демографски план, така и в нравствен, житейски и духовно-културен. От 9,1 млн. през 1989 г. българите съвсем скоро (през 2050 г., по данни на Световната банка) ще станем екзотично малцинство в собствената си държава, а населението ще е 4,5 млн. (прогнозите на ООН са още по-мрачни - 3,5 млн.). И после - след точно определен брой години, ще изчезнем като етнос.

Ще има ли административна реформа и кога

Този въпрос е актуален и наложителен, защото от 2004 г., когато Народното събрание прие Закона за регионалното развитие на България, до днес, с малки изключения, почти нищо не е направено за провеждането на административната реформа. Тогавашното правителство на НДСВ вероятно счете, че със създаването на Закона е изпълнило задълженията си по тази важна и необходима за страната ни реформа. Следващите правителства – на тройната коалиция и на ГЕРБ, не предприеха нищо съществено за нейното провеждане. Като, че ли Законът от 2004 г. ги удовлетворяваше.

На пратика с горния Закон не се създаде нищо ново, освен формирането на ШЕСТ виртуални региона чрез групирането на по няколко области. С това обаче, не се предприе никаква промяна на административно-териториалното делене на страната, което е и трябва да бъде сърцевината на реформата. При 111-те хиляди квадратни километра територия на България и намалялото до около 7,2 млн. население съществуващите 28 области и 264 общини са излишно много и неоправдано скъпо струващи на данъкоплатците.

Със Закона не се изясниха управленските функции, правата и задълженията на новосъздадените региони, а се предвиди ръководството им да става на ротационен принцип от областните управи във всеки регион. Освен „региони” в някои от текстовете на Закона те са наречени и „райони за планиране”. В един коментар на тогавашния зам. министър на регионалното развитие г-жа Петя Гегова се посочваше, че „районите са създадени единствено за събиране на статистически данни”. В чл. 11 на Закона пък се поставя задачата за разработването на регионални планове за развитие. По такъв начин не се реши основното изискване към административната реформа - децентрализация на държавното управление.

Истината за усвояването на средствата от ЕС

или за това къде е мястото на ПЧП в този процес
 

Свидетели сме на активизиране на Правителство, партии, неправителствени организации по повод споразумението с ЕС за предоставяне на финансов ресурс за програмния период 2014- 2020 г.
Нека предположим, че наистина ЕС приеме да предостави на Република България 6,257 млрд. евро, , от които 5,220 млрд.евро по оперативни програми, които ще засягат проекти на общини и на държавни организации. Равностойността на тази сума е 10 200 млрд.лева. Това означава, че всяка година държавният бюджет трябва да предвижда финансов ресурс от около 1,450 млрд.лева за текущо финансиране на бенефициентите, т.е до момента на верифициране на разходите от ЕК и тяхното възстановяване. В същото време не се уточнява, че по предварителни данни деловото участие на бенефициентите във финансирането на проектите, т.е националното съфинансиране ще бъде между 35 и 50%, а не както беше досега – макс. 15% за същия вид проекти. От горното следва, че в бюджета трябва да се предвидят около 600 мил. лева като национално съфинансиране за всяка година от периода, т.е невъзстановими от ЕК средства.

Политиката на Реформаторския блок ще се твори от неговия граждански съвет

Актуалните политически позиции на Реформаторския блок ще се изработват от неговия гражданският съвет, стана ясно във вторник. Консултативният орган, съставен от експерти, ще взема решения още дали коалицията от партии ще се увеличава и кои да бъдат поканени.

Гражданският съвет ще бъде ангажиран да разработва управленски политики по 12-те принципа, които обединиха първите пет партии, създали коалиция през юли тази година – ДСБ, "Движение България на гражданите", "Зелените, "Свобода и достойнство" и "Синьо единство". По-късно към тях се присъединиха СДС и БЗНС.
Списък на членовете на гражданския съвет към Реформаторския блок

АБГР – гост на ПАЧИС

Експерти на Асоциация на българските градове и региони участваха активно в работата на 41-вото Пленарно заседание на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество(ПАЧИС), проведена на 10-11 юли в София.

            ПАЧИС продължава да разширява дейността си и да се утвърждава като сериозен фактор за политическата и икономическата стабилност в региона. Това заяви председателят на Народното събрание и на ПАЧИС Михаил Миков на откриването на 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС в София, съобщиха от НС. Туризмът днес във все по-голяма степен предоставя възможности за взаимно опознаване на традициите и културата, бита и манталитета на нашите народи, като по този начин допринася за все по-доброто взаимно разбирателство и като следствие – за по-успешното взаимодействие в икономически план, допълни председателят на парламента.

Зеленият потенциaл на България

Експерти от Асоциация на българските градове и региони и от Институт за местно и регионално развитие, както и представители на компании лидери в устойчивото развитие се събраха на най-мащабния досега четвърти по ред зелен форум на сп. "Мениджър" под надслов "Зеленият потенциал на България. Технологии и иновации". Екофорумът включи три основни дискусионни панела за обсъждане зелените политики и иновациите в областта на нисковъглеродната икономика.
"Имаме една много важна мисия - да провеждаме зелените политики, да ги устояваме и вкарваме в българския бизнес", заяви при откриването Максим Майер - редакционен директор на сп. "Мениджър" и продължи: "Отчитаме увеличаване на зеленото мислене, действие и на зеленото правене в българския бизнес. Благодаря на всички гости, партньори и компании за всичко, което правите за опазване на природата и за ефективното използване на ресурсите. Ние сме убедени, че зеленото бъдеще на България е доброто бъдеще и всички ние имаме голямо значение, за да се случи то".
Специален гост на събитието беше постоянният представител на Световната банка за България Маркус Репник, който представи за първи път у нас интересен анализ на финансовата институция "Зеленият потенциал на България - какво знаем, какво виждаме, как действаме?"
При откриването заместник кметът на София Тодор Чобанов подчерта: "София ще продължава, както и сега, да се превръща в един все по-зелен и светъл град. Вече се направиха много усилия енергийната ефективност на общинските сгради и съоръжения да се повиши. Във всички 400 учебни заведения в столицата са въведени мерки за енергийна ефективност. Правят се и много усилия за рециклиране на отпадъците".

Втори обучителен семинар за местните власти

На 31 май и 1 юни Асоциация на българските градове и региони, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“, проведе втория семинар от поредицата обучителни семинари, във връзка с дейността на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/, насочена към местното самоуправление и общинските администрации. Домакин на проявата беше община Монтана.
Двудневният семинар беше открит от Найден Зеленогорски- председател на Управителния съвет на АБГР. Учасници в събитието бяха кметове на общини, членуващи в Асоциация на дунавските общини „Дунав“ и Асоциация на българските градове и региони, общински съветници и служители от администрациите на общините в Северозападен район за планиране. Приветствие към аудиторията отправи и изпълнителния директор на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ - Мария Кондрова.
Членът на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ - Николай Николов разясни правното явление „конфликт на интереси“ и обърна внимание върху особените изисквания на Закона, както и задълженията, които същия закон възлага на кметовете, общинските съветници и другите служители на общините, попадащи в приложното му поле на територията на съответната община. Приложното поле на Закона за конфликт на интереси се разпростира върху законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и местното самоуправление и има действие спрямо всички лица, които са еднолични органи, членове на колегиални органи, служители в администрацията или са назначени на ръководни органи на изпълнителната власт. Г-н Николов наблегна и на работата на сформираните постоянни комисии към общинските съвети.