Ще има ли административна реформа и кога

Този въпрос е актуален и наложителен, защото от 2004 г., когато Народното събрание прие Закона за регионалното развитие на България, до днес, с малки изключения, почти нищо не е направено за провеждането на административната реформа. Тогавашното правителство на НДСВ вероятно счете, че със създаването на Закона е изпълнило задълженията си по тази важна и необходима за страната ни реформа. Следващите правителства – на тройната коалиция и на ГЕРБ, не предприеха нищо съществено за нейното провеждане. Като, че ли Законът от 2004 г. ги удовлетворяваше.

На пратика с горния Закон не се създаде нищо ново, освен формирането на ШЕСТ виртуални региона чрез групирането на по няколко области. С това обаче, не се предприе никаква промяна на административно-териториалното делене на страната, което е и трябва да бъде сърцевината на реформата. При 111-те хиляди квадратни километра територия на България и намалялото до около 7,2 млн. население съществуващите 28 области и 264 общини са излишно много и неоправдано скъпо струващи на данъкоплатците.

Със Закона не се изясниха управленските функции, правата и задълженията на новосъздадените региони, а се предвиди ръководството им да става на ротационен принцип от областните управи във всеки регион. Освен „региони” в някои от текстовете на Закона те са наречени и „райони за планиране”. В един коментар на тогавашния зам. министър на регионалното развитие г-жа Петя Гегова се посочваше, че „районите са създадени единствено за събиране на статистически данни”. В чл. 11 на Закона пък се поставя задачата за разработването на регионални планове за развитие. По такъв начин не се реши основното изискване към административната реформа - децентрализация на държавното управление.

Истината за усвояването на средствата от ЕС

или за това къде е мястото на ПЧП в този процес
 

Свидетели сме на активизиране на Правителство, партии, неправителствени организации по повод споразумението с ЕС за предоставяне на финансов ресурс за програмния период 2014- 2020 г.
Нека предположим, че наистина ЕС приеме да предостави на Република България 6,257 млрд. евро, , от които 5,220 млрд.евро по оперативни програми, които ще засягат проекти на общини и на държавни организации. Равностойността на тази сума е 10 200 млрд.лева. Това означава, че всяка година държавният бюджет трябва да предвижда финансов ресурс от около 1,450 млрд.лева за текущо финансиране на бенефициентите, т.е до момента на верифициране на разходите от ЕК и тяхното възстановяване. В същото време не се уточнява, че по предварителни данни деловото участие на бенефициентите във финансирането на проектите, т.е националното съфинансиране ще бъде между 35 и 50%, а не както беше досега – макс. 15% за същия вид проекти. От горното следва, че в бюджета трябва да се предвидят около 600 мил. лева като национално съфинансиране за всяка година от периода, т.е невъзстановими от ЕК средства.

Политиката на Реформаторския блок ще се твори от неговия граждански съвет

Актуалните политически позиции на Реформаторския блок ще се изработват от неговия гражданският съвет, стана ясно във вторник. Консултативният орган, съставен от експерти, ще взема решения още дали коалицията от партии ще се увеличава и кои да бъдат поканени.

Гражданският съвет ще бъде ангажиран да разработва управленски политики по 12-те принципа, които обединиха първите пет партии, създали коалиция през юли тази година – ДСБ, "Движение България на гражданите", "Зелените, "Свобода и достойнство" и "Синьо единство". По-късно към тях се присъединиха СДС и БЗНС.
Списък на членовете на гражданския съвет към Реформаторския блок

АБГР – гост на ПАЧИС

Експерти на Асоциация на българските градове и региони участваха активно в работата на 41-вото Пленарно заседание на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество(ПАЧИС), проведена на 10-11 юли в София.

            ПАЧИС продължава да разширява дейността си и да се утвърждава като сериозен фактор за политическата и икономическата стабилност в региона. Това заяви председателят на Народното събрание и на ПАЧИС Михаил Миков на откриването на 41-то пленарно заседание на Генералната асамблея на ПАЧИС в София, съобщиха от НС. Туризмът днес във все по-голяма степен предоставя възможности за взаимно опознаване на традициите и културата, бита и манталитета на нашите народи, като по този начин допринася за все по-доброто взаимно разбирателство и като следствие – за по-успешното взаимодействие в икономически план, допълни председателят на парламента.

Зеленият потенциaл на България

Експерти от Асоциация на българските градове и региони и от Институт за местно и регионално развитие, както и представители на компании лидери в устойчивото развитие се събраха на най-мащабния досега четвърти по ред зелен форум на сп. "Мениджър" под надслов "Зеленият потенциал на България. Технологии и иновации". Екофорумът включи три основни дискусионни панела за обсъждане зелените политики и иновациите в областта на нисковъглеродната икономика.
"Имаме една много важна мисия - да провеждаме зелените политики, да ги устояваме и вкарваме в българския бизнес", заяви при откриването Максим Майер - редакционен директор на сп. "Мениджър" и продължи: "Отчитаме увеличаване на зеленото мислене, действие и на зеленото правене в българския бизнес. Благодаря на всички гости, партньори и компании за всичко, което правите за опазване на природата и за ефективното използване на ресурсите. Ние сме убедени, че зеленото бъдеще на България е доброто бъдеще и всички ние имаме голямо значение, за да се случи то".
Специален гост на събитието беше постоянният представител на Световната банка за България Маркус Репник, който представи за първи път у нас интересен анализ на финансовата институция "Зеленият потенциал на България - какво знаем, какво виждаме, как действаме?"
При откриването заместник кметът на София Тодор Чобанов подчерта: "София ще продължава, както и сега, да се превръща в един все по-зелен и светъл град. Вече се направиха много усилия енергийната ефективност на общинските сгради и съоръжения да се повиши. Във всички 400 учебни заведения в столицата са въведени мерки за енергийна ефективност. Правят се и много усилия за рециклиране на отпадъците".

Втори обучителен семинар за местните власти

На 31 май и 1 юни Асоциация на българските градове и региони, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“, проведе втория семинар от поредицата обучителни семинари, във връзка с дейността на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/, насочена към местното самоуправление и общинските администрации. Домакин на проявата беше община Монтана.
Двудневният семинар беше открит от Найден Зеленогорски- председател на Управителния съвет на АБГР. Учасници в събитието бяха кметове на общини, членуващи в Асоциация на дунавските общини „Дунав“ и Асоциация на българските градове и региони, общински съветници и служители от администрациите на общините в Северозападен район за планиране. Приветствие към аудиторията отправи и изпълнителния директор на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ - Мария Кондрова.
Членът на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ - Николай Николов разясни правното явление „конфликт на интереси“ и обърна внимание върху особените изисквания на Закона, както и задълженията, които същия закон възлага на кметовете, общинските съветници и другите служители на общините, попадащи в приложното му поле на територията на съответната община. Приложното поле на Закона за конфликт на интереси се разпростира върху законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и местното самоуправление и има действие спрямо всички лица, които са еднолични органи, членове на колегиални органи, служители в администрацията или са назначени на ръководни органи на изпълнителната власт. Г-н Николов наблегна и на работата на сформираните постоянни комисии към общинските съвети.

Отеква дяволският звън на парите

Александър Трифонов *

В последно време се разгаря дискусия в медиите относно прозрачността на условията, при които са предоставени концесиите, редно и законно ли е да са секретни договорите за концесии. Продължава лошата практика концесионните анализи и анализите „разходи-ползи” да се правят от определен кръг от консултантски компании. Ето причините, за да не се анализира как е подбран този „обръч”: Концесионните анализи, в частта им финансово-икономически анализ и анализ „разходи-ползи”, се правят от консултантските компании въз основа на допустими според тях разходи и приходи, т.е. на базата на стъкмистиката, или на основата на предоставени данни от бъдещия концесионер - предварително определен въз основа на корпоративни и лобистки интереси.

АБГР получи покана за членство в Европейското общество за икономическо развитие

Институтът за местно и регионално развитие ще участва в програма за сертифициране на специалисти в областта на териториалното икономическо развитие

Асоциацията на българските градове и региони получи покана за членство в Европейското общество за икономическо развитие. Поканата е от Институт „Формула Европа”, известен със своя проект за насърчаване на стратегическото управление на местно и регионално равнище. Целта на плана, разбработен от организацията е да бъдем създадено първото поколение сертифицирани специалисти по икономическо развитие. Програмата е ориентирана към европейските регионални и местни власти. Първата фаза от нея ще бъде проведена в Брюксел, в Регионалния център за експертиза „Северна - Южна Европа”. Впоследствие планът ще бъде осъществен в осем европейски държави: Словения, България, Белгия, Испания, Румъния, Италия, Австрия, Франция.

София и Венеция подписаха меморандум за сътрудничество

Кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова и кметът на Венеция г-н Джорджо Орсони подписаха меморандум за сътрудничество в областта на културата, туризма, младежта и спорта. Събитието е част от подготовката на двата града за участие в състезанието за титлата „Европейска столица на културата”. През 2019г. един български и един италиански град ще носят тази престижна европейска титла.

В меморандума се казва, че „като оценяват значимостта на отношенията, които са свързвали и свързват град София и град Венеция, като отчитат фундаменталната роля, която двата града са имали за развитието на цивилизацията (европейска и световна), свидетелство за което са художествените и исторически паметници, запазени в тях, като отчитат необходимостта да се работи по всички възможни начини, за подпомагане на изучаването и опазването на съществуващото културно наследство, развитието на туризма, разпространението на спорта и квалифицираното израстване на младежта двете страни изразяват съвместното си желание да работят заедно за максималното опознаване от страна на публиката на световното културно и художествено наследство запазено в градовете София и Венеция”