Стенограма от международната конференция на тема "Възможности и перспектива за развитие на публично-частно партньорство"

ИНСТИТУТ ЗА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
INSTITUTE FOR LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT

София, бул.Витоша18, ет 6, тел.00359 2 980321

 

Стенографски протокол

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

                    на тема:

“ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО”

С о ф и я, вторник, 1 юли 2008 година

Шератон Хотел “Балкан”, Зала “Средец”

С ъ д ъ р ж а н и е

І. ОТКРИВАНЕ                         3

    

ІІ. ПРИВЕТСТВИЯ

    Анна Янева                        5

    Надежда Михайлова                7

    Райнер Плазман                     11

    Милена Ангелова                    12

    Ингмар Вайтмайер                14

    Георги Чернев                    16

        След паузата

ІІІ. ДОКЛАДИ

    Райнер Плазман                    20

    Венцислав Димитров                30

    Димчо Михайлевски                39

    Владимир Янков                    48

    Людмил Гърков                    56

ІV. ВЪПРОСИ

    Мария Михайлова                58

        

        Следобедно заседание

V. ИЗКАЗВАНИЯ

    Петър Паунов                     61

    Милена Стефанова                62

    Изабела Джавазова                64

    Иван Колчаков                    68

    Валентин Ангелов                85

    Красимир Кръстев                93

VІ. ЗАКРИВАНЕ                         98

ИНСТИТУТ ЗА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ INSTITUTE FOR LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT

София, бул.Витоша18, ет 6, тел.00359 2 9803211 begin_of_the_skype_highlighting              00359 2 9803211      end_of_the_skype_highlighting;e-mail: imrr@mail.bg, web:imrr-bg.org

        

Стенографски протокол

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

                    на тема:

“ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО”

състояла се на 1 юли 2008 година в

Шератон Хотел “Балкан”, Зала “Средец”


пълният текст на стенограмата -- в прикачения по-долу файл.

Прикачен файлРазмер
stenograma_Sheraton.doc569.5 KB