Национална среща - Конференция

На 08 и 09 юни Асоциацията на българските градове и региони със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“ организира и проведе годишната национална среща-конференция на тема: „Стратегически хоризонти пред Зеления пакт и дигиталната трансформация в България“. Събитието се проведе в Hotel Hyatt Regency Pravets Resort, гр. Правец.

Форумът е част от усилията на Асоциацията да предостави информация от партньорите си, на общинските администрации и ръководства за степента на синхронизация на предоставянето на административни услуги на гражданите по максимално достъпен начин.

Дигиталната трансформация е предизвикана от необходимостта от развитие на дигиталните технологии, което води до необходимостта от адаптиране на технологиите и управленските модели с цел ефективен отговор на нуждите на дигиталния потребител. Успешната дигитална трансформация започва от върха и е необходимо единодействие (единен фронт), за да се осъществи промяната между „сега“ и „там, където искаме да отидем“, за да се възползват администрациите от възможностите на технологиите и онлайн услугите.

Програмата на двудневната конференция бе наситена с презентации в „тази насока“ от нашите експерти и партньори: УНСС, Vivacom, Telelink Business Services, Office 1, Service Centrix, Power Partners Solutions и Българската асоциация по киберсигурност. Актуалното състояние в България и комплексното решение за общините като защита на публичния сектор, бе представено от Застрахователна компания Лев Инс.

Асоциацията на българските градове и региони, чрез презентациите и впоследствие с издаването на сборници, на базата на докладите от тях, се стреми да разпространи това знание относно процеса на дигиталната трансформация както и най-новите тенденции в общините, университетите и библиотеките в страната. По този начин се развиват умения за идентифициране на управленски процеси, услуги и продукти, подлежащи на дигитализация и подобряване на тяхната ефективност, в контекста на вътрешни и външни инициативи на администрацията за дигитална трансформация.

 

Екип ИМРР

 

Програма; Презентация УНСС; Презентация Vivacom; Презентация Столична Община; Презентация Power Partner Solutions & SAP; Презентация Българска асоциация по киберсигурностПрезентация Лев Инс; Презентация Service Centrix