Oбучение на служителите на Община Рила за включване на гражданите в процеса на вземане на решения в сферата на енергийната ефективност

Двадесет служители на община Рила преминаха двудневно обучение за включване на гражданите в процеса на вземане на решения в сферата на енергийната ефективност на местно ниво. Обучението по проект „Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила“ се проведе от 21 до 22 юли в хотел Лион, Боровец.

Семинарът беше открит от г-н Ергин Емин, изпълнителен директор на АБГР, който благодари на община Рила и на БУП за сътрудничеството, като наблегна на важността на темата за успешното развитие на общината.

 

След официалното откриване Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект, представи пред участниците европейските политики и законодателство в областта на енергийната ефективност в сградите и комуникационна стратегия в подкрепа на програмите за обновяване. Между двете лекции се проведе и онлайн куиз: „Какво знаем за енергийната ефективност на сградите?“, който допринесе за доброто настроение на всички със състезателния си характер. Програмата продължи с участието на г-жа Радостина Ангелова, управител на Глобал Метрикс, която представи изводите от проведените на територията на град Рила като част от проекта фокус групи и анкетно проучване. Учебната програма за деня приключи с работа в малки групи за въвличане на заинтересовани страни и създаване на екип.

Вторият ден от обучението започна с лекция на Христо Панчугов от Нов български университет, който представи ”Индекс за гражданско здраве”. След него Георги Проданов запозна участниците с разработената по проекта методологията за подобряването на гражданското участие в процесите на актуализиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на енергийната ефективност на местно ниво и им постави задачи за работа в малки групи, където да разработят стъпки за практическото й въвеждане и използване. Преди официалното закриване участниците представиха и обсъдиха резултатите от работата си в двете малки групи.

Проект „Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила“ се изпълнява от Асоциация на българските градове и региони и Българско училище за политика „Димитър Паница“ и се финансира от Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Програма