Проведе се фест на енергийната ефективност в град Рила

Като част от проект „Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила“, Асоциация на българските градове и региони и Българско училище за политика „Димитър Паница“ организираха фест на енергийната ефективност, който се проведе на 23 юли. Събитието премина при голям интерес от гражданите на общината, които бяха осведомени за възможните форми за тяхното участие в създаването и реализацията на политиките по енергийна ефективност. Експертите по проекта отговориха на многобройните въпроси и раздадоха разнообразни информационни печатни материали.

Проект „Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила“ се изпълнява от Асоциация на българските градове и региони и Българско училище за политика „Димитър Паница“ и се финансира от Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.